KPA – Germany

Với lịch sử phát triển từ năm 1958 trong ngành bơm chuyên dùng cho thực phẩm, nước giải khát và công nghiệp dược phẩm, được sản xuất tại Artern – Đức, KPA đã thành công đạt được sự chấp nhận của nhiều quốc gia.

Sự hiện diện của KPA trên thị trường thế giới là kết quả của việc hội nhập vào các yêu cầu đa dạng của thị trường quốc tế.

KPA có nghĩa vụ trở thành công ty hàng đầu thế giới trong việc phát triển thị trường máy bơm đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn cho ngành công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, ngành dược phẩm, đặc biệt, máy bơm KPA được thiết kế vô trùng phù hợp cho các ngành công nghiệp khác có các chất lỏng liên quan.

Mục đích của KPA không chỉ là trở thành một đối tác hàng đầu mà còn để chứng minh rằng KPA đang dẫn đầu sự đổi mới như một nghĩa vụ đối với tất cả khách hàng.

Niềm cảm hứng, phát triển, trách nhiệm và cam kết là bốn yếu tố trong sứ mệnh của KPA, một sứ mệnh sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.