VERSAMATIC – US

Trong hơn 30 năm qua, thương hiệu máy bơm Versa-Matic đã trở thành một sản phẩm đẳng cấp thế giới được công nhận trên toàn thế giới trong thị trường bơm bán rã tích cực. Những máy bơm AODD có thể thay đổi kích thước này đã trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho việc nâng cấp thay thế, cạnh tranh.

Trong những năm gần đây, phạm vi sản phẩm đã được mở rộng và đã trải qua những cải tiến về kiểm tra chất lượng và an toàn. Ngoài việc có một sản phẩm cung cấp sản phẩm đẳng cấp thế giới, thương hiệu Versa – Matic được hỗ trợ bởi đội ngũ Dịch vụ khách hàng, ứng dụng kỹ thuật ứng dụng và hỗ trợ khách hàng sau bán hàng sẽ phục vụ khách hàng thực hiện bảo trì  trong suốt cuộc đời sản phẩm.

Về sau, Warren Rupp, Inc. sẽ tiếp tục đầu tư vào sản phẩm Versa – Matic và nhân viên của mình để vượt qua cuộc cạnh tranh và cung cấp giải pháp cho khách hàng