Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Bộ trao đổi nhiệt dạng ống MLU – MBS

Máy bơm chân không

Bơm chân không RVS – ROBUSCHI

Máy bơm trục vít dạng Progressing Cavity

Bơm trục vít DH-JH (lắp phễu) – Nova Rotors

Máy bơm trục vít dạng Progressing Cavity

Bơm trục vít DN-JN – Nova Rotors

Máy bơm trục vít dạng Progressing Cavity

Bơm trục vít DX-JX – Nova Rotors

Máy bơm trục vít dạng Progressing Cavity

Máy bơm trục vít DV – Nova Rotors

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống MLI – MBS

Nhóm thiết bị trao đổi nhiệt

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống MLM – MBS