bơm dược phẩm

Chọn vật liệu cho các máy bơm dược phẩm, thực phẩm như thế nào ?

Bơm thực phẩm

Máy bơm dược phẩm – bơm thực phẩm “Các bộ phận cấu tạo máy bơm dược phẩm, bơm thực phẩm phải đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định về an toàn vệ sinh trong ngành” Làm thế nào để kiểm tra chặt chẽ được các vật liệu, bộ phận máy bơm trước khi mua? Một …