Máy bơm nước giếng khoan hay còn được gọi là máy bơm hỏa tiễn.
Tên gọi giếng khoan thì hay được sử dụng ở dân dụng. Trong lĩnh vực bơm công nghiệp, máy bơm hỏa tiễn lại thường được nhắc đến nhiều hơn.

Máy bơm nước giếng khoan

Là thiết bị máy bơm nước được sử dụng nhiều ở vùng nông thôn, sử dụng để bơm nước ngầm từ lòng đất để cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu.

Tùy công dụng mà tên gọi sẽ có sự khác biệt. Có hai dòng máy bơm là bơm thả chìm và bơm đặt cạn.

Bơm thả chìm được sử dụng cho những giếng sâu, hút nước trực tiếp và đẩy lên cao.

Còn máy bơm đặt cạn có công suất nhỏ, khả năng hút sâu và đẩy cao nhỏ, lưu lượng nhỏ chỉ thích hợp sử dụng cho giếng  dân dụng.

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm điện E10R-Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm điện E8R – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm chìm giếng khoan E6VX – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm giếng khoan E6P – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm giếng khoan E8P – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Bơm hỏa tiễn dòng Endurance – Caprari

Bơm giếng khoan/ Bơm hỏa tiễn

Máy bơm chìm giếng khoan ESX-ERX – Caprari