Cấp thoát nước, PCCC

Thái Khương Pump cung cấp rất nhiều loại máy bơm đa dạng, là thành phần không thể thiếu trong một hệ thống cấp thoát nước và PCCC.

Máy bơm được sử dụng trong tất cả quy trình cấp thoát nước.

Một hệ thống cấp nước sạch bao gồm: Hệ thống xử lý nước thô (nước ngầm, nước mặt) và hệ thống truyền tải nước sạch (sau khi xử lý)

Công nghệ xử lý dành cho nước sạch  phụ thuộc vào công suất và tính chất nước thô để chọn ra loại máy bơm phù hợp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN.

Bơm Cấp Thoát Nước Thái Khương Pump