Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L2 Leistritz