Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít đôi Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L2 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L3 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L5 Leistritz