Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy chiết xuất dầu olive – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy ly tâm tách bùn DDE Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy ly tâm tách bùn DDF – Haus

Máy ly tâm - máy phân tách - máy ép

Máy ly tâm tách bùn DDI – Haus