Tag Archives: haus

Dự án cung cấp – lắp đặt máy ly tâm Decanter (HAUS) cho nhà máy cồn Tùng Lâm

may-ly-tam-decanter

Tổng quan dự án cung cấp lắp đặt máy ly tâm Decanter Tên dự án: Cung cấp lắp đặt máy ly tâm Decanter cho nhà máy cồn Tùng Lâm Sử dụng máy ly tâm Decanter vào quá trình ép tách và chưng cất để sản xuất cồn sinh học  Cồn Sinh Học (BIO-ETHANOL) Ethanol , …