Là máy bơm thuộc nhóm bơm trục vít, dạng Screw với hai trục, ba trục,… phục vụ cho nhiều ứng dụng công nghiệp!

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít đôi Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít Flexcore Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L2 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L3 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L4 Leistritz

Máy bơm trục vít dạng Screw

Máy bơm trục vít L5 Leistritz